Η ψήφος κατάργησης του ασύλου είναι η απάντηση μιας ολόκληρης γενιάς που υπέστη τις συνέπειές του και ζητά δικαίωση. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η ψήφος κατάργησης του ασύλου είναι η απάντηση μιας ολόκληρης γενιάς που υπέστη τις συνέπειές του και ζητά δικαίωση.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης