"Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες." - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

“Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.”

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης