Καλοκαιρινή διάθεση - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Καλοκαιρινή διάθεση

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

– Έχω έρθει με καλοκαιρινή διάθεση.
– Καλοκαιρινή διάθεση έχετε γενικά ως κυβέρνηση τα τελευταία 2,5 χρόνια.