Κάποιοι ενοχλήθηκαν πολύ απ’ ότι φαίνεται που μπαίνει τέλος στο πάρτι των ΜΚΟ.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης