Κόντρα Κυρανάκη - Ζαχαριάδη για το εργασιακό νομοσχέδιο και τις απεργίες - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Κόντρα Κυρανάκη – Ζαχαριάδη για το εργασιακό νομοσχέδιο και τις απεργίες

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης