Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε τα σύνορά μας - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε τα σύνορά μας

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης