Κυρανάκης: "Να μπει μάθημα τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία" - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Κυρανάκης: “Να μπει μάθημα τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία”

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης