Κυρανάκης: "Ο φράχτης στον Έβρο επεκτείνεται, τα σύνορά μας προστατεύονται" - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Κυρανάκης: “Ο φράχτης στον Έβρο επεκτείνεται, τα σύνορά μας προστατεύονται”

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης