Η κυβέρνηση παράγει 364 μέρες το χρόνο κακές ειδήσεις. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η κυβέρνηση παράγει 364 μέρες το χρόνο κακές ειδήσεις.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης