Μαζί θα πορευτούμε. Μαζί θα συνεχίσουμε. Το μέλλον της Ελλάδας είναι στα δικά σας χέρια.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης