Με κυβέρνηση ΝΔ καταργείται το άσυλο και επανιδρύεται η ομάδα ΔΕΛΤΑ. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Με κυβέρνηση ΝΔ καταργείται το άσυλο και επανιδρύεται η ομάδα ΔΕΛΤΑ.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης