Μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της προασπίζει τα δικά της εθνικά συμφέροντα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης