Ο λόγος του συμβόλαιο.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης