Ο Υπουργός κ. Σπίρτζης μου κάνει μαθήματα διαφάνειας. Όχι, ευχαριστώ. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο Υπουργός κ. Σπίρτζης μου κάνει μαθήματα διαφάνειας. Όχι, ευχαριστώ.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης