Οι μόνοι που δουλεύουν 7ήμερο είναι όσοι εργάζονται στη μηχανή προπαγάνδας και στρέβλωσης του ΣΥΡΙΖΑ με εντολή Τσίπρα. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Οι μόνοι που δουλεύουν 7ήμερο είναι όσοι εργάζονται στη μηχανή προπαγάνδας και στρέβλωσης του ΣΥΡΙΖΑ με εντολή Τσίπρα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης