Οι μόνοι που έχουν προστασία είναι οι αναρχικοί.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης