Όλοι δέχονται μειώσεις και οι μόνοι που περνάνε καλά με ΣΥΡΙΖΑ είναι οι μετακλητοί σας. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Όλοι δέχονται μειώσεις και οι μόνοι που περνάνε καλά με ΣΥΡΙΖΑ είναι οι μετακλητοί σας.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης