"Όταν μπαίνει ένας πελάτης σε ένα κατάστημα, σε μια μικρή επιχείρηση, πληρώνει το προϊόν σου ή τα ελλείμματα ενός δημόσιου οργανισμού;" - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

“Όταν μπαίνει ένας πελάτης σε ένα κατάστημα, σε μια μικρή επιχείρηση, πληρώνει το προϊόν σου ή τα ελλείμματα ενός δημόσιου οργανισμού;”

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης