Όταν σας λέγαμε «μέχρι τέλους» δεν το πιστέψατε. Τώρα που το μαγαζί σας χρεοκόπησε, ίσως να αλλάξατε γνώμη

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης