Ούτε τι έχουν ψηφίσει δεν ξέρουν. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ούτε τι έχουν ψηφίσει δεν ξέρουν.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης