Παίρνοντας στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας παίρνει και τις ευθύνες τους - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Παίρνοντας στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας παίρνει και τις ευθύνες τους

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης