Πάντα με ευγένεια στον συνομιλητή μας. Καλό Σαββατοκύριακο.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης