Πάντα με ευγένεια στον συνομιλητή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Πάντα με ευγένεια στον συνομιλητή μας. Καλό Σαββατοκύριακο.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης