Πούλησαν 3.000 χρόνια ιστορίας για λίγους μήνες σε μία καρέκλα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης