Προεκλογικές δεσμεύσεις που έχουμε τηρήσει μέχρι σήμερα. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Προεκλογικές δεσμεύσεις που έχουμε τηρήσει μέχρι σήμερα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης