Πρώτα η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης