Πρόταση Κυρανάκη στον προϋπολογισμό για ανταποδοτική φορολόγηση

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης