Προτεραιότητές μας η μείωση φόρων, η μείωση εισφορών και η προσέλκυση επενδύσεων. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Προτεραιότητές μας η μείωση φόρων, η μείωση εισφορών και η προσέλκυση επενδύσεων.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης