Στη σύγχρονη πολιτική, οι ιδέες είναι το 1%. Το 99% είναι η υλοποίηση. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στη σύγχρονη πολιτική, οι ιδέες είναι το 1%. Το 99% είναι η υλοποίηση.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης