Τα σύνορα της Ελλάδας δεν γίνεται να είναι ξέφραγο αμπέλι

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης