Τελικά πως ακριβώς μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία 3,5 χρόνια; - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τελικά πως ακριβώς μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία 3,5 χρόνια;

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης