Θα δώσουμε μάχη για να αυξηθεί το εισόδημα της μεσαίας τάξης. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Θα δώσουμε μάχη για να αυξηθεί το εισόδημα της μεσαίας τάξης.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης