Τι είναι αυτό το πράγμα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μα να μην θυμούνται τι έχουν ψηφίσει; - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τι είναι αυτό το πράγμα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μα να μην θυμούνται τι έχουν ψηφίσει;

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης