Την Κυριακή δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, κέρδισε η Ελλάδα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης