Τον Αύγουστο τελειώνει η χρηματοδότηση, αλλά όχι τα μέτρα. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τον Αύγουστο τελειώνει η χρηματοδότηση, αλλά όχι τα μέτρα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης