Τον ρώτησα 10 φορές. Απάντηση δεν πήρα. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τον ρώτησα 10 φορές. Απάντηση δεν πήρα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης