Τους εξήγησα ευγενικά ότι κάνουν λάθος.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης