Βαρέθηκα να μαδάμε τη μαργαρίτα για το αν θα κοπούν ή δεν θα κοπούν οι συντάξεις - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Βαρέθηκα να μαδάμε τη μαργαρίτα για το αν θα κοπούν ή δεν θα κοπούν οι συντάξεις

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης