Η ομιλία μου στο Συνέδριο της Νεολαίας του ΕΛΚ (Dubrovnik 2017) - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η ομιλία μου στο Συνέδριο της Νεολαίας του ΕΛΚ (Dubrovnik 2017)

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

This is the end of 12 amazing years in youth politics. In YEPP all you need to do, is switch on your mic, and stand up for your ideas.