Ζήτησα επίσημα στη Βουλή να γίνει έλεγχος όλων των ΜΚΟ που έχουν δράση στην Ελλάδα. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ζήτησα επίσημα στη Βουλή να γίνει έλεγχος όλων των ΜΚΟ που έχουν δράση στην Ελλάδα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης